For Your Knowledge

 

สวัสดีครับ  วันนี้ผมมี File    List คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีคำแปลเป็นภาษาไทย ที่ใช้การในเรียน ระดับชั้นประถม - มัธยมศึกษาของไทย มาให้ Download กันครับ

File นี้  จัดทำโดย  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ – สทศ (องค์การมหาชน)     (เป็นสถาบันที่ออกข้อสอบ GAT/PAT)

 ซึ่งคำศัพท์ที่อยู่ใน List นำมาจากแบบเรียนที่ใช้ในห้องเรียน  ตามรายชื่อหนังสือนี้

 

ชั้น ป. 6

หนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 15 เลมคือ

1. Projects: Play & Learn (Student’s Book 6)     

2. Projects: Play & Learn 6 (Activity Book 6)       

3. Zoom 6

4. Zoom 6 (Activity Book)   

5. Gogo Loves English 6    

6. Gogo Loves English 6 (Work Book)

7. Gogo Loves English 6 (Writing Book)

8. Storytellers 6      

9. English Land 6     

10. Smart Kids 6    

11. Smart Kids 6 (Activity Book)  

12. Aha! English

13. See Saw (Workbook)

14. See Saw (Student’s Book) 15. Express English 6

 CLICK DOWNLOAD คำศัพท์ระดับประถมและมัธยมศึกษา

 

 

 

 

Feel free

X

Right Click

No right click