For Your Knowledge

Welcome to ENG 1001

For Your Knowledge

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

         

       สวัสดีครับ วันนี้มีแบบฝึกหัด VOCAB มาเพิ่มครับ  เป็นแบบฝึกหัดสำหรับ

ผู้เตรียมตัวสอบ ENG 1001 ของมหาวิทยาลัย รามคำแหง

 - และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ

 วิชา ENG 1001   สำหรับนักศึกษาบางคนก็บอกว่าง่าย 

บางคนก็บอกว่ายาก              แต่ที่แน่นอนถ้าทำข้อสอบ VOCAB ได้ ก็จะช่วยในส่วน ของ GRAMMAR ได้เช่นกัน    ซึ่งในวิชา ENG 1001 นี้จะมีคำศัพท์ ประมาณ 200 คำ และก็ไม่ยาก   

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วจะมีการเฉลย และคิดคะแนนให้          ลองทำกันดูเลยครับ  

 

                    แบบฝึกหัด

                                       วิชา   

           เพื่อทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( VOCAB ENG 1001 )

  โดย จับคู่คำศัพท์ และ ความหมายคำศัพท์ที่ถูกต้อง

 

 - เหมาะสำหรับ

- ผู้เตรียมตัวสอบ ENG 1001

   ของมหาวิทยาลัย รามคำแหง

 - บุคคลทั่วไป ที่สนใจ

ENG1001 

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ) 

click ที่นี่ เข้าสู่การทำแบบฝึกหัด VOCAB ENG 1001

ถ้าสนใจหลักสูตร ONLINE วิชา ENG 1001 มหาวิทยาลัย รามคำแหง CLICK ตรงนี้ครับ

Feel free

X

Right Click

No right click